To do – projekt koncepcyjny mini plannera

Projekt koncepcyjny mini plannera

Projekt koncepcyjny mini plannera ma za zadanie uświadomić użytkownikowi potrzebę organizowania czasu/ siebie w czasie. Pozwala na rozplanowanie istotnych punktów w ciągu dnia.Składa się z podziałki (podzielonej na 12 godzin) oraz modułów ruchomych, służących do zaznaczania. Forma układanki nawiązuje do zabawy oraz w nie nachalny sposób angażuje użytkownika w proces organizowania swojego czasu.

Karolina Filcek

Karolina Filcek
[email protected]

rok: 2017


kategoria: Edukacja


słowa klucze: Karolina Filcek planer

Z tej samej kategorii: