O Projekcie Arting

Projekt Arting 2022 „miasto?” to już 11 edycja konkursu wzornictwa przemysłowego skierowanego ku projektowaniu zrównoważonemu. Tematem jest pytanie o miasto, jego przestrzeń, infrastrukturę a wreszcie mieszkańców. Pytanie to stawiamy przed projektantami dążącymi w swych projektach do równowagi pomiędzy materią a duszą miasta.

Ideą tegorocznej edycji Projekt Arting, jest wykorzystanie metod myślenia projektowego i potencjału projektantów wzornictwa przemysłowego dla rozwoju miasta Bielsk-Białej. Liczymy na pozyskanie rozwiązań projektowych i nawiązanie współpracy w obszarach innowacji, edukacji i nowych technologii. Działań mogących mieć wpływ na rozwój miasta jako dobrego miejsca do życia.

Należy tu docenić postawę władz miejskich, świadomie wspierające wszelkie poszukiwania, zmierzające do poprawy dobrostanu społecznego. Wymiernym wyrazem jest objęcie Projektu Arting patronatem honorowym i ufundowanie głównej nagrody, przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego.

W 1994 roku kiedy Miasto Bielsko-Biała organizowała Projekt Arting, miał on być płaszczyzną współpracy pomiędzy projektantami a bielskimi przedsiębiorcami. Tematy konkursowe dotyczyły wtedy konkretnych potrzeb zgłaszanych przez firmy. Formuła taka na początku sprawdzała się dobrze, potem coraz mniej. Dziś po latach próbujemy ją reaktywować wprowadzając dwie nowe kategorie konkursowe „Bielsko-Biała” i „wyzwania”. Liczymy na dobre efekty.

Każda edycja Projekt Arting to także tematyczny materiał badawczy, przygotowywany przez zaproszonych ekspertów. Będzie on zaprezentowany na konferencji naukowej towarzyszącej otwarciu wystawy, oraz opublikowany w formie artykułów w magazynie. Zapis wideo konferencji dostępny będzie na stronie konkursu.

Projekt Arting 2022 „miasto?” ma poszerzoną formułę bo oprócz wystawy konkursowej i konferencji organizujemy kilkudniowy cykl warsztatów, seminariów i wystaw w kilku punktach miasta. Jednym z takich działań jest „projekt 11.11.” podejmujący temat rewitalizacji ulicy 11. Listopada w Bielsku-Białej. Zwiększony zakres organizacyjny towarzyszący nowym projektom wymaga powołania nowego mechanizmu działającego obok dwuletniego cyklu Projekt Arting. Chcemy by był to rodzaj laboratorium projektowego pod hasłem „wspólnie zaprojektujmy miasto”. Przyjęta nazwa to „BB Design Lab” a siedziba mieścić się będzie w budynku Fundacji Ludzie-Innowacje-Design. Zapraszamy do współpracy wszystkich widzących sens wspólnego projektowania w przestrzeni miasta.