Projekt koncepcyjny transportu jako elementu infrastruktury w mieście Bielsko-Biała

System pojazdów miejskich jako elementu infrastruktury w mieście Bielsko-Biała

Projekt modułowych pojazdów miejskich jest próbą szerszego spojrzenia na problem projektowy jakim jest transport osobowy i towarowy w mieście. W dobie rosnącego ruchu, braku miejsc do parkowania oraz rosnących cen lokali rozwiązanie daje możliwość najmu pojazdów przez przedsiębiorców, rzemieślników, producentów, rolników. Jest to odpowiedź na potrzebę wpierania lokalnej społeczności.

Plansza PDF

Greczka Katarzyna
[email protected]

Z tej samej kategorii: