Design jako najlepsza odpowiedź na sytuacje kryzysowe – Łukasz Mamica