Rejestracja

Projekt Arting 2024 „miasto__szczęśliwe”

Temat:
Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego, wskazujące rozwiązania
poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i
poszanowania energii. Projekty powinny odpowiadać na pytania związane z szeroko pojętą tematyką
miejską.


Kategorie
Produkt – projektowanie produktu.
Komunikacja – projektowanie komunikacji.
Koncepcje – projektowanie koncepcyjne.
Bielsko-Biała – projekty związane z regionem Bielsko-Biała
Wyzwanie – rozwiązania projektowe konkretnych tematów zgłoszonych przez firmy lub instytucje regionu
(lista zgłoszonych tematów)


Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury,
uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.


Nagrody:
W konkursie przewidziano pulę nagród w wysokości 30 000 złotych.


Termin:
Dokumentację projektową wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Organizatora do 12.07.2024 roku.
Fundacja Ludzie-Innowacje-Design, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9, lub wysłać link do plików w
chmurze (wetransfer.com) na adres [email protected]

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas ceremonii wręczania nagród na wystawie pokonkursowej
w październiku 2024 roku. Dokładna data i miejsce zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu.


Organizacja:
Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
Organizatorem konkursu jest Miasto Bielsko-Biała i Fundacja Ludzie-Innowacje-Design.


regulamin Projekt Arting 2024 „miasto__szczęśliwe”

klauzula informacyjna (RODO)

załącznik nr1. formularz zgłoszeniowy projekt arting 2024 (PDF) — (DOC)

załącznik nr2. oświadczenie o prawach autorskich (PDF) — (DOC)