slider2a

Miasto Bielsko-Biała

Bielsko-Biała to miasto w południowej Polsce, liczące ok. 169 756 mieszkańców i zajmujące powierzchnię 124,5 km². Jest ośrodkiem Bielskiej Aglomeracji Miejskiej
z 325 000 mieszkańców i stanowi centrum motoryzacyjne, transportowe i turystyczne Bielskiego Okręgu Przemysłowego.

https://bielsko-biala.pl/