ŻYWA FASADA

Ideą projektu jest zwrócenie uwagi na rozszerzoną funkcję budynku tak aby nie był on jedynie miejscem wykorzystywanym przez ludzi, ale także siedliskiem roślin i bytowania zwierząt. W związku z potrzebą zachowania bioróżnorodności oraz strategii przeciwdziałania skutkom ocieplenia klimatu* obszar budynku stanie się miejscem atrakcyjnym do zasiedlenia przez różne gatunki roślin i zwierząt (owady zapylające, ptaki) tak aby cały obiekt ,,żył własnym życiem”.

Smutek Tomasz
[email protected]

rok: 2022


kategoria: Wyzwanie


słowa klucze: architektura miejska owady ptaki Smutek Tomasz'

Z tej samej kategorii: