Letnia szkoła naturalnego projektowania

Letnia szkoła naturalnego projektowania to skupiona na edukacji ekologicznej inicjatywa która odbywa się już siódmy sezon (dziewiąty raz). Przez tyle lat wpisała się w kalendarz ekologicznych wydarzeń na Dolnym Śląsku. Nasz fokus to edukacja bez przemocy, ekologia , permakultura. Na kursach uczymy również jak budować społeczność, zapraszamy na kurs z rodzinami a osobom słabiej sytuowanym umożliwiamy wolontariat. To inicjatywa oddolna skupiona na ekologii i przyjaznej edukacji.

eKodama
Górska Magdalena
[email protected]

rok: 2022


kategoria: Środowisko


słowa klucze: ekodama Górska Magdalena permakultura

Z tej samej kategorii: