Drinking fountain for squirrels / Fontanna do picia dla wiewiórek

We can improve human life in a sustainable form by letting people know, that we live here with a lot of animals around us and we need to take care of our environment. That is why I designed a drinker for squirrels, which requires human activity to be functional. It will help squirrels on hot summer days and enrich our parks as a new attraction. I think, this is a good way how to connect people with nature.

Możemy poprawić ludzkie życie w zrównoważonej formie, uświadamiając ludziom, że żyjemy tu z dużą ilością zwierząt wokół nas i musimy dbać o nasze środowisko. Dlatego zaprojektowałem poidło dla wiewiórek, które do działania wymaga ludzkiej aktywności. Pomoże wiewiórkom w upalne letnie dni i wzbogaci nasze parki jako nową atrakcję. Myślę, że to dobry sposób na łączenie ludzi z naturą.

Manzanek Robin
[email protected]

rok: 2022


kategoria: Bielsko-Biała


słowa klucze:

Z tej samej kategorii: