Rola projektantów komunikacji wizualnej w projektowaniu miast – Anna Pohl