Leszek Richter. Depozytariusze dziedzictwa kulturowego na trójstyku w Mikroregionie Gorolsko Swoboda